Tävlings PM

 

Hemlingby Löparklubb

 

arrangerar det 39:e

 

Gävle Halvmarathon och Gävlemilen

 

lördag 9:e maj 2020

 

Distanser

Halvmarathon  21097,5  m  (2 varv)          Gävlemilen  10145 m  (1 varv)

 

Klasser

Halvmarathon: 

Tävlingsklasser med fullständig klassindelning, samt motionsklasser

Tävlingen gäller även som DM & Veteran-DM i halvmarathon för Gästrikland

(DM & Veteran-DM är endast öppen för deltagare som tävlar för föreningar anslutna till Gästriklands Friidrottsförbund)

Gävlemilen:

Motionsklasser Män & Kvinnor

Lagtävling med lag om 5 deltagare, Lagnamn skrivs in vid anmälan av samtliga deltagare.

 

Anmälan & betalning

 Internetanmälan på gavlehalvmarathon.se

När du anmäler dig kan du betala med kort eller via plusgiro 66 95 62 - 1, Hemlingby LK.

Ange namn och födelseår vid betalning via plusgiro.

 Startavgift fram t.o.m. sista februari

Halvmaran kostar 300 kr

Gävlemilen kostar 200 kr

Startavgift från 1 mars fram till 4 maj

Halvmaraton kostar 350

Gävlemilen kostar 250 kr

Anmälningen på hemsidan stänger 4 maj kl 17.00.

Därefter gäller efteranmälan direkt vid starten på tävlingsdagen, dock senast kl. 11:30. Möjlighet finns att betala med Swish.

Efteranmälningsavgift utgår med 100:- utöver ordinarie anmälningsavgift.

 

Nummerlappar

Mer information kommer.

 

Start

Starten sker gemensamt för alla klasser på Idrottsvägen utanför Monitor ERP Arena (tidigare namn Gavlerinken) kl. 12.00.

 

Mål

Målgång sker på Gunder Hägg Stadion bredvid Läkerol Arena, där också varvning för Halvmarathon sker.

 

Banmarkeringar

Varje km utmärkt med kilometermarkering samt banan är  utmärkt med spraymarkering

 

Vätskekontroller

Vätska vid 3.8 km, 7.7 km, efter varvning ca 10.5 km, andra varvet vid 14.7 km & 18.6 km, samt vid start och efter målgång.

Sportdryck alternativt vatten serveras vid samtliga kontroller.

 

Priser

Gävle Halvmarathon erbjuder prestationspriser i tävlingsklasserna samt utlottningspriser i motionsklasserna. För seniorklasserna damer och herrar delas priser ut till de tre snabbaste löparna. I samtliga veteranklasser delas pris ut till snabbaste löparen i varje klass.

Pris till snabbaste sammanräknade tid för lag i Gävlemilen samt ett utlottningspris till övriga som lottas ut bland övriga lag.

 

Prisutdelning

Prisutdelning prestationspriser & medaljutdelning sker ca 14.30 på Gunder Hägg Stadion. Utlottningspriser delas ut direkt vid målgång.

Nummerlappar

Nummerlapp och övriga starthandlingar hämtas vid Gunder Hägg Stadions entré från kl. 09.00 tävlingsdagen.

Ombyte

Det finns omklädningsrum i Gavlehovshallen som ligger i anslutning till Gunder Hägg stadion, det finns tre ingångar i Gavlehovshallen, titta efter ingång "Omegahallen".

Värdesaker

Värdesaksinlämning på innerplanen. I nummerlappskuverten finns en etikett med startnummer. Fäst etiketten på väskan före inlämning. Inlämnade väskor återfås mot nummerlapp. Väskor bevakas under loppet av funktionärer i en inhägnad på innerplanen men tävlingsorganisationen tar inget ansvar för inlämnat gods.

Brutet lopp

Måste du bryta tävlingen anmäl dig till närmaste vätskekontroll eller till målet. Bilar följer kön för ev. transport.

Resultat

Preliminära resultat kommer att läggas ut på gavlehalvmarathon.se under tävlingsdagens kväll. Definitiva resultat dagen efter.